Blog Archives

Fruktsam partners up! (see in English further down) Vi har gått ihop med den fantastiska organisationen ABC – aktiva insatser för människa och miljö! De, precis som Fruktsam, “präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet”. Och precis som Fruktsam så är de … Continue reading

Link | Posted on by | Leave a comment