The process of making the jam

Designer Pedro och kocken Bianca funderar över en design 2014-06-25 2014-06-25. Designer Pedro och kocken Bianca funderar över en design & syltens ingredienser. // Designer Pedro och chef Bianca discuss the design and the ingredients.

 

Så kunde se etiketten ut - den första utkasten2014-06-30. Så kunde etiketten se ut – den första utkasten av designer Pedro. // This is how the label could look like – the first draft of designer Pedro.

IMG_00362014-08-26. Tillagning av testsylten: Kocken Bianca gör ett geléprov för att se om sylten har en bra konsistens. // Preparation of the test-jam: Chef Bianca makes a jelly test to see if the jam has a good texture.

IMG_00432014-08-26. Tillagning av testsylten: Hur mycket sylt blir det av 230 gr päron, 210 gr äpplen, 50 gr fläderbär och 500 g socker? // Preparation of the test-jam: How much jam will we get from 230 g pears, 210 g apples, 50 g elderberries and 500 g sugar?

IMG_00452014-08-26. Tillagning av testsylten: Så kunde Lundasylten se ut! // Preparation of the test-jam: This is how the Lundasylt could look like!

IMG_00702014-08-26. Tillagning av testsylten: Mhmmm, smaka utmärkt! Kanske bara lite mindre socker. // Preparation of the test-jam: Mhmmm, it tastes delicious! Just a little less sugar maybe.

IMG_00582014-08-26. Utkasten av etiketten för Lundasylt från designer Pedro: Det är nästan klart! // The draft of the Lundasylt label from the designer Pedro: It’s almost done!

IMG_00532014-08-26. Designer Pedro och kocken Bianca funderar över bredan av burken. // The designer Pedro and the chef Bianca discuss the width of the jar.

IMG_00722014-08-26. Efter en trevlig grillkväll finns det lite tid för att jobba: Bianca användar en refraktometer för att se sockerhalt av sylten. Teresa och Pedro funderar över texten för etikett. // After a nice barbecue, there is some time to work: Bianca uses a refractometer to check the sugar content of the jam. Teresa and Pedro discuss the text for the label.

DSC_24972014-09-16. Plockning med Mötesplats Maggan.

DSC_25162014-09-16. Plockning med Mötesplats Maggan.

DSC_25022014-09-16. Plockning med Mötesplats Maggan.

DSC_25182014-09-16. Plockning med Mötesplats Maggan.

DSC_25592014-09-16. Plockning med Mötesplats Maggan.

DSC_25502014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25632014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25612014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25482014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25562014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25652014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

DSC_25622014-09-24. Syltning med Mötesplats Maggan och Biancas kök.

140924-Norra-Faladen-640x4332014-09-24. Storysketching av vår designer Pedro.

DSC_03102014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark.

Frukt_092014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark. Foto: Patricia Canastreiro

DSC_02382014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark.

Frukt_082014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark. Foto: Patricia Canastreiro

Frukt_052014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark. Foto: Patricia Canastreiro

DSC_02962014-09-28. Försäljningen på Skördefesten i Lunds stadspark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s