About

(see text in English further below)

Fruktsam handlar om allt det ätbara på offentlig plats i Skåne.

Som tidigare studenter i Lund utan stor trädgård eller en massa pengar, men som fortfarande tycker om färsk frukt och att göra något med dem, så insåg vi att det finns väldigt många fruktträd och bärbuskar runtomkring oss. Vi plockade våra första päron bakom tågstationen och gjorde mängder av sylt av de små plommonen som växer kring studentboendet Vildanden. Några veckor senare blev vi tipsade om att kolla in en praktisk karta Google Map där några träd och buskar hade markerats ut på offentlig plats. Efter att ha använt den här kartan ett tag tyckte vi att den behövde uppdateras och att det kanske är många som skulle uppskatta att få veta när man kan plocka vissa frukter och vad man kan göra av dom. Inte många utnyttjar möjligheten att plocka den här frukten som är gratis. Tyvärr ruttnar mycket av det på gatan så kommunen och invånare får städa upp och istället köper folk frukt från affären, helt i onödan, som rest långt för att komma dit.

IMG_4834

Till sist föddes projektet Fruktsam. Vi har en vision om att all offentlig frukt plockas i Skåne och av den anledningen erbjuder vi

  • en skördekarta som visar var du kan plocka frukt, bär och nötter och som vi hela tiden uppdaterar och förbättrar tillsammans med vem som helst som vill delta,
  • en skördekalender så du vet när du kan plocka olika typer av frukt,
  • recept som förklarar hur du kan bereda och konservera skörden,
  • event & seminarier som uppmuntrar till att plocka, hitta smultronställena och att bereda skörden tillsammans,
  • en studiecirkel där vi regelbundet träffas för att lära oss om det ätbara i staden.

På vår blogg uppdaterar vi och berättar om olika saker som handlar om det ätbara i staden. Klicka helt enkelt på följ.

Gilla och följ oss även på Facebook!

Ordet “fruktsam” handlar ju egentligen om fertilitet och goda resultat. Men det kombinerar även orden “frukt-“, som vi gillar av uppenbara anledningar, och “-sam”, som en referens till ordet “tillsammans”. Det är inte bara roligt att plocka och bereda frukt tillsammans men det är ju också så att ju fler vi är desto mer kan vi uppnå i strävan mot en mer hållbar värld. Med ökad lokal och säsongsinriktad konsumtion och minimerad resursförbrukning genom att ta vara på vad vi har.

IMG_4840

Ha roligt med att hitta, plocka och bereda gratis frukt och annat gott i Skåne tillsammans med Fruktsam!
Ina & Teresa

Fruktsam is all about edibles that grow in public spaces in Skåne.

Being former students in Lund without a big garden or lots of money, but still enjoying fresh fruit and to make something edible out of them, we realised that there are many fruit trees and berry bushes all around the place. We picked our first pears behind the train station and made loads of jam out of those small plums that grow around the student housing Vildanden. A few weeks later we got the tip to check out an already existing and handy Google Map where some of the public trees and bushes have been marked out. Using the map for some time, we figured that it needs an update and people might benefit from being informed when a certain fruit can be harvested and how it can be prepared or conserved. Not many people take the opportunity to pick fruits for free and, sadly, most rot in the streets, leaving the municipality and residents to clean them up and a lot of people unnecessarily buying fruit from the shop that have travelled a long distance to get there.

Eventually, the Fruktsam project was born. We envision thatall public fruit in Skåne is picked by offering

  • a harvest map showing where you can pick fruit, berries and nuts and that we constantly update and improve together with whoever wants to participate,
  • harvest calendar keeping you up to date about the harvest time for different types of fruit,
  • recipes explaining how to prepare and preserve the harvest,
  • events & seminars promoting picking, finding the best spots and preparing fruits together,
  • a study circle that regularly meets to learn together about urban edibles.

On our blog we give updates and tell stories about anything to do with edibles around the city. Simply click on follow.

Like and follow as also on Facebook!

The Swedish word “fruktsam” literally means fruitful. Also, it combines the words “frukt-” (fruit) and the ending “-sam”, referring to “tillsammans” which means “together”. Not only is picking and preparing together fun, but the more we are, the more we can achieve towards a more sustainable world with increased local and seasonal consumption and minimised resource use by taking advantage of what is already there.

Enjoy finding, picking and preparing free edibles in Skåne with the support of Fruktsam!

Ina & Teresa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s