This year’s kick-off!

Vår fruktplockinitiativet börjar sitt 3:e år!

I år vill vi samla en grupp människor som är intresserade av att plocka och/eller lära sig om offentliga frukter tillsammans!

Vi träffas för den första gången onsdag 21 januari kl 18.00 på ABC kontoret (Spolegatan 5, 2:a våningen i huset i mitten av gården). Kontakta 0729 369929 eller fruktsam@abcsweden.org om du har några frågor. Gärna gå också med i Facebook-evenemanget.

Ser fram emot att träffa dig!

IMG_0371

Our fruit picking initiative is starting its 3rd year!

This year, we’d like to gather a group of people who are interested in picking and/or learning about public fruits together!

We meet for the first time on Wednesday, 21st of January, 18.00 at the ABC office (Spolegatan 5, 2nd floor of the house in the middle of the courtyard). Contact 0729 369929 or fruktsam@abcsweden.org if you have any questions. Please also join the Facebook event.

Looking forward to seeing you!

This entry was posted in Events, Study circle. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s