Vi slog ihop Sveriges fruktkartorna! // We merged Sweden’s fruit maps!

Nu gör vi det enda vettiga, och slår ihop skördekartan med fruktkartan.se! Då finns nu alla markeringar i Sverige på ett ställe!

När vi ändå håller på att uppdatera kartan, passar vi på att städa lite bland träden också. Gör gärna det du också! För att fruktkartan ska bli riktigt användbar, behöver den inte bara innehålla många träd, de som ligger där måste också vara rätt placerade, rätt beskrivna, och så vidare. Tveka inte att ta bort träd du hittar som verkar vara felplacerade, står på privat mark (om det inte framgår av beskrivningen att tomtägaren uttryckligen sagt ok), eller som helt enkelt inte ger frukt längre!

new harvest map

We upgraded our harvest map and merged it with fruktkartan.se! Now you can find all harvest places in Sweden in one place!

And because we are already working on improving the harvest map, we also take the opportunity to clean up a bit among the trees. Please do so too! In order to make the fruit map fully useful, it should not only contain many trees, but they should also be positioned correctly, right-described, and so on. Do not hesitate to remove trees that you think are misplaced, on private land (unless it is clear from the description that the plot owner expressly said ok), or that do not give fruit anymore!


This entry was posted in Harvest places. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s