Lundasylt nyheter! // Lundasylt news!

Lunds skördefest är om exakt en månad och så körs förberedelserna inför Lundasylt release full fart! Vi har gett ett första försök hur sylt kunde se ut och smaka. Även etiketten är nästan klar.

Vi vill också meddela att vi kommer att plocka frukt och producera sylten i samarbete med Mötesplats Maggan! Dessutom har LKF beslutat att stödja oss.

//

In exactly one month, Lund’s harvest festival is on and so the preparation for the Lundasylt release runs on full speed! We have given a first try how the jam could look and taste like. Also the label is almost done.

We also want to announce that we are going to pick fruit and produce the jam in collaboration with Mötesplats Maggan! And on top of that, LKF has decided to support us.

 

IMG_00362014-08-26. Tillagning av testsylten: Kocken Bianca gör ett geléprov för att se om sylten har en bra konsistens. // Preparation of the test-jam: Chef Bianca makes a jelly test to see if the jam has a good texture.

IMG_00432014-08-26. Tillagning av testsylten: Hur mycket sylt blir det av 230 gr päron, 210 gr äpplen, 50 gr fläderbär och 500 g socker? // Preparation of the test-jam: How much jam will we get from 230 g pears, 210 g apples, 50 g elderberries and 500 g sugar?

IMG_00452014-08-26. Tillagning av testsylten: Så kunde Lundasylten se ut! // Preparation of the test-jam: This is how the Lundasylt could look like!

IMG_00702014-08-26. Tillagning av testsylten: Mhmmm, smaka utmärkt! Kanske bara lite mindre socker. // Preparation of the test-jam: Mhmmm, it tastes delicious! Just a little less sugar maybe.

IMG_00582014-08-26. Utkasten av etiketten för Lundasylt från designer Pedro: Det är nästan klart! // The draft of the Lundasylt label from the designer Pedro: It’s almost done!

IMG_00532014-08-26. Designer Pedro och kocken Bianca funderar över bredan av burken. // The designer Pedro and the chef Bianca discuss the width of the jar.

IMG_00722014-08-26. Efter en trevlig grillkväll finns det lite tid för att jobba: Bianca användar en refraktometer för att se sockerhalt av sylten. Teresa och Pedro funderar över texten för etikett. // After a nice barbecue, there is some time to work: Bianca uses a refractometer to check the sugar content of the jam. Teresa and Pedro discuss the text for the label.

 

 

This entry was posted in Lundasylt. Bookmark the permalink.

1 Response to Lundasylt nyheter! // Lundasylt news!

  1. Pedro Loureiro says:

    Great work session! Nothing beats working around a nice BBQ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s