Vi producerar LUNDASYLT!

På årets skördefest i september lanserar vi LUNDASYLT i samarbete med kocken Bianca Denvall (Biancas kök), designer Pedro Loureiro (Storysketching) och stöd av Lunds kommun!

Detta är en sylt av frukter som Fruktsam samlar in på offentliga platser i Lund, kocken Bianca tillagar och alla kan njuta av. LUNDASYLT vill uppmärksamma det enorma utbudet av läckra frukter på allmän mark. Den vill inspirera till att använda vad vi har fritt tillgängligt i stan. Den vill bidra till att minska matavfall och långa transportsträckor för frukt vi konsumerar.

Vi välkomnar alla att följa utvecklingen av LUNDASYLT på vår hemsida eller Facebook. Om du vill vara en del av processen, kontakta gärna oss på fruktsam@abcsweden.org!

Teaser bildAt this year’s harvest festival in September we launch LUNDASYLT (Lund jam) in collaboration with the chef Bianca Denvall (Biancas kök), the designer Pedro Loureiro (Storysketching) and with support of Lund’s municipality!

This is a jam with fruits that Fruktsam collects from public places in Lund, the chef Bianca prepares them and everyone can enjoy. LUNDASYLT wants to draw attention to the huge variety of delicious fruits on public land. It wants to inspire citizens to use what we have for free right at our doorstep. It wants to contribute to reducing food waste and long-distance transports of the fruits we consume

We welcome everyone to follow the development of LUNDASYLT on our homepage or Facebook. If you want to be part of the process, contact us on fruktsam@abcsweden.org.

Lunds kommun

Lunds kommun

peargreen

This entry was posted in Lundasylt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s