Good to know when to harvest what!

(in English below)

Som ni alla säkerligen har märkt av är det äntligen vårväder här i Skåne! Detta innebär, som vi har nämnt i tidigare blogginlägg, att det är dags att ut och samla de första ätbara från offentliga platser!

För att göra det ännu enklare för dig att hålla jamna steg med skördesäsongen, har vi sammanställt en enkel SKÖRDEKALENDER med alla frukter, örter, nötter och bär som man kan hitta skördekartan.

Om du vill ha en mer detaljerad skördekalender och mer specifik kunskap om de flesta av Sveriges (vilda) frukter, rekommenderar vi dig att besöka skogsskafferiet, skanskasong eller Säsongsmat.

Vi önskar dig en fruktsam dag!

harvest calendar

You all surely noticed that it is finally really spring here in Skåne! This means, as we have already mentioned in a previous blog entry, it is time to go out and collect some first wild edibles!

To make it even easier for you to keep up with the harvest season, we have compiled a simple HARVEST CALENDAR with all the fruits, herbs, nuts and berries that one can find on the harvest map.

If you want to get a more detailed harvest calendar and more specific knowledge about most of Sweden’s (wild) edibles, we recommend you to visit skogsskafferiet, skanskasong or Säsongsmat.

We wish you a fruitful day!

 

 

 

This entry was posted in Harvest times. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s