Fruktsam partners up!

(see in English further down)

Vi har gått ihop med den fantastiska organisationen ABC – aktiva insatser för människa och miljö! De, precis som Fruktsam, “präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet”. Och precis som Fruktsam så är de intresserade av hållbar mat i staden och driver två stadsodlingsprojekt i Lund.

Genom det här samarbetet kommer vi kunna utbyta tankar och kunskap, nå en bredare målgrupp och vara med i ett nätverk där vi också kan hjälpa varandra med de praktiska bitarna med att leda projekt som Fruktsam.

Dessutom vill vi stolt meddela att vi kommer få ekonomiskt stöd från Region Skånes miljövårdsfond och Lunds kommuns miljöstöd för denna skördesäsongen.

Vi ser verkligen fram emot en riktigt bra säsong med kartläggning, skörd och beredning av allt det ätbara vi kan hitta tillsammans med våra nya partner.

Ha en fruktsam dag!

Region Skåne

Region Skåne

Lunds kommun

Lunds kommun

ABC - aktiva insatser för människa och miljö

ABC – aktiva insatser för människa och miljö

 

 

 

 

 

 

We have joined forces with the fantastic non-profit organisation ABC – Active contributions for people and the environment! Just like Fruktsam, they are “characterised by small-scale, long-sighted and environmentally aware activities”. And just like Fruktsam, they are interested in sustainable urban food and lead to urban gardening projects in Lund.

Through this co-operation we will be able to exchange ideas and knowledge, reach a wider audience and network as well as help each other with the practical aspects of running projects like Fruktsam.

We would also like to proudly announce that we will get financial support from Region Skåne’s and Lund municipality’s environmental funds for this harvest season.

We are really looking forward to a great season of mapping, harvesting and preparing different edibles together with our new partners!

Have a fruitful day!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s