Spring isn’t here yet but we’re thinking about it…

(see in English further down)

Kaktus

Mina krukväxter är livlinan när jag suktar efter grönska mitt i vintern. Vissa av oss tänker nu på vilka frön vi ska införskaffa eller på de där perfekta fruktplockningsställena. Oavsett känns det fantastiskt att möjligheten finns att plocka ätbart runt omkring i staden som växer helt på egen hand utan gödsling eller insektsbekämpning.

Även om våren kanske känns långt borta så börjar det vara dags att tänka på den mumsiga maten man vill odla och som kommer att växa hemma och runt i staden. Så för att starta fruktplockningssäsongen ordentligt så vill vi, från Fruktsam, bjuda in er alla till den första sammankomsten av vår studiecirkel som vi håller i samarbete med Studiefrämjandet. Den är självklart på temat ätbart runt i staden men utöver detta så är ingenting bestämt. Tanken är istället att detta första möte kommer handla om att definiera vad vi vill lära oss, uppleva och kunna utöva.

Så ni är varmt välkomna till Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2 i Lund. Dagen är tisdag den 18e februari och tiden är 18.00.

Ha en fruktsam vinterdag,

Fruktsam

In English

My potted plants are the life-line when I’m craving plants in mid-winter. Some of us are now thinking of what seeds to get or about those perfect fruit picking spots. Whichever floats your boat it feels amazing that there is the option of accessing edibles around town that just grow on their own without fertilizers or pesticides. 

Even though spring might feel far away, it is time to start thinking about the yummy foods that will grow at home and around town. So to start off the fruit picking season we at Fruktsam would like to invite everyone to the first get-together of our study circle that we are doing in cooperation with Studiefrämjandet. It is of course on the theme of edibles around the city but other than that, nothing is decided. The plan is instead that this first meeting will be about defining what we want to learn, experience and be able to practice.

So, please join us at Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2 in Lund. The day is Tuesday the 18th of February and the time is 6 pm.

Have a fruitful winter day,

Fruktsam

peargreen studiefrämjandet

This entry was posted in Study circle. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s